Lad en dygtig marskandiser hjælpe dig med rydning af dødsbo

27 august 2018 Astrid Pedersen
Lad en dygtig marskandiser hjælpe dig med rydning af dødsbo

Når man går rundt i en tilstand af sorg og savn efter et familiemedlems eller anden kær relations død, kan det virke både uretfærdigt og uoverkommeligt, at man samtidig skal beskæftige sig med alle de formaliteter, som knytter sig til et dødsfald. Man kæmper en brav kamp for at komme oven vande igen – hverdag skal passes med de forpligtelser man har over for familie, venner og job – og samtidig skal man så tage stilling til alle de formelle udfordringer. Lige fra bisættelses arrangementet til gennemlæsning af testamente, afvikling af pensioner, bank konti og forsikringer samt andre abonnementer og så selvfølgelig rydning af dødsbo.

Rydning af dødsbo – en tung og vanskelig opgave

Det sidste kan hurtigt vise sig at være det hårdeste stykke arbejde. Hvor fordeling af arv i form af aktiver, bankbeholdninger og værdipapirer er relativt enkelt, vil et dødsbo, tilhørende en kær slægtning eller et nært stående familie medlem, altid indeholde andet og mere end bare møbler og brugsgenstande. Der vil uvægerligt knytte sig minder og historier til det, der måske engang var dit barndoms hjem, eller tilhørte et familiemedlem, som du ofte besøgte – og hvis selskab var højt skattet igennem mange år. Og derfor er det en rigtig god idé at få hjælp fra professionelt hold, når dødsboet skal ryddes og vurderes, og eventuelle værdigenstande prissættes og dernæst sælges.

Hjælp til rydning af dødsbo – det betaler sig

En dygtig marskandiser vil kunne hjælpe dig med at skaffe et overblik, og vil samtidig bidrage med et objektivt og nøgternt syn på de efterladte effekter i hjemmet. Samtidig vil marskandiseren kunne hjælpe dig med bortskaffelse af møbler og andre tunge genstande, så du ikke selv skal sørge for transport til genbrugspladsen. Alt foregår i dybeste respekt for såvel dig selv som for den afdøde. Du kan læse mere om rydning af dødsbo på https://www.dødsbo-rydning.dk/ 

Flere Nyheder