Køb LPG gas på gasflasker online

21 September 2020 Astrid Pedersen

editorial

Skal du bruge gas i større mængder, for eksempel i forbindelse med produktion eller tilberedning af fødevarer er det en god idé at vælge en ren og energi effektiv gas som for eksempel LPG.

Hvilke fordele er der ved LPG?

Der er mange fordele som kan fremhæves ved LPG. LPG er en gas type som er kendetegnet ved en meget høj brændværdi, og dermed en god udnyttelse af energien. Dette betyde at du får rigtig meget varme for pengene når du køber LPG frem for eksempelvis fyrings olie.

Fortsætter vi sammenligningen vil det også fremgå at du med LPG kan give din virksomhed en langt grønnere profil når du skifter fyrings olien ud med denne meget renere energikilde. LPG har nemlig et utroligt lavt udslip af CO2 når man holder det op imod det udslip der sker ved forbrænding af andre fossile brændstoffer. Og så får du den renest mulige forbrænding som ikke afgiver rest produkter i form af partikler, sod eller skadelige gasser.

De lave emissioner og ditto forekomster af slagger bevirker samtidig at der er meget lave vedligeholdelses omkostninger forbundet med det at anvende LPG. Og så kan du glæde dig over billig gas som samtidig er miljø og klima venlig.

Er BioLPG og LPG samme slags gas?

På det molekylære plan er der ingen forskel på LPG og BioLPG. Her er tale om en fortrinsvis propan baseret gas, som er lige ren og består af samme antal brint og kulstof atomer uanset hvorledes den er fremstillet. Det er nemlig i fremstillingen at forskellen på LPG og BioLPG opstår.

BioLPG er produceret ved hjælp af biomasse som er 100% nedbrydelige materialer, eksempelvis madaffald og vegetabilsk olie. Når du køber BioLPG støtter du således den miljø og klimamæssigt bæredygtige udvikling inden for fremstilling af gas.

Du kan bestille LPG og BioLPG på gasflasker hos Primagaz.dk

More articles