Vælg privathospital for grundig og professionel behandling

08 August 2017 Astrid Pedersen
image

I Danmark er der udrednings- og behandlingsgaranti. Dette betyder, at du er garanteret udredning og evt. efterfølgende behandling i sygehusvæsenet inden for fire uger efter at din læge eller anden behandler har fremsendt en henvisning. Hvis det ikke kan lade sig gøre i det offentlige – det vil sige, hvis det offentlige sygehus, hospital, eller klinik, som du er blevet henvist til, ikke kan indfri kravet om at kunne tilbyde behandling inden for fire uger – ja, så har du faktisk ret til at blive visiteret til et af de mange privathospitaler i Danmark.

Der er mange fordomme om privathospitaler – for eksempel, at de kun tænker på at tjene penge, og er ligeglade med patienterne. Intet kunne dog være længere væk fra sandheden. De danske privat hospitaler skal leve op til nøjagtig de samme krav som de offentlige hospitaler og sygehuse samt andre behandlere i det offentlige system. Der må ikke slækkes på hverken patientsikkerhed eller behandlingenskvalitet. Tværtimod er de fleste privathospitaler dybt afhængig af patienternes tilfredshed og på forkant med udviklingen. De kan tilbyde løsninger, som i langt højere grad tager udgangspunkt i det enkelte individs og dennes helt unikke sundheds historik. De fleste privathospitaler i Danmark er faktisk kendt for at yde en langt bedre og mere personlig service til patienterne – og disse føler sig, som følge deraf, langt tryggere og i mere sikre hænder, end de oplever i mødet med det offentlige sundhedsvæsen.

En anden fordom om privathospitaler er, at behandlinger er meget dyre. Og ja – det er ikke gratis at blive behandlet eller opereret i privat regi. Hvis du ikke er visiteret til et hospital, som ikke kan overholde behandlingsgarantien, og derfor kommer i gratis behandling på et privathospital, er du henvist til egen betaling. Her har du evt. mulighed for at trække på din egen private sygeforsikring. Sygeforsikringen Danmark yder i visse tilfælde en vis dækning til udgifterne ved for eksempel operation på et privathospital. En anden mulighed er at benytte sig af sin arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring. Flere og flere vælger at forsikre deres medarbejdere mod skader og kritisk sygdom, da en behandling på et privathospital sikrer, at medarbejderen vil kunne vende hurtigt tilbage til arbejdspladsen. En sundhedsforsikring er med andre ord ikke blot en investering i medarbejderens helbred, men også i firmaets.

Tjek, om din sundhedsforsikring dækker behandling hos et privathospital, for eksempel aleris.dk.

More articles