Bekæmp fugt i din kælder på effektiv vis

28 November 2020 Astrid Pedersen

editorial

Er dit hus forsynet med en god, stor fuld kælder – og vil du gerne bruge den til hobby, beboelse, træning eller andet? Så bør du først og fremmest sikre dig at der ikke trænger fugt ind i kælderen, og at den er tilstrækkeligt udluftet.

På den måde kan du nemlig få det bedste indeklima i din kælder. Samtidig minimerer du risikoen for skader på fundament, sokkel, murværk og træværk når du fugt sikrer din kælder. Og så slipper du for dyre håndværker regninger.

Hvordan beskytter jeg bedst min kælder imod fugt?

Kælderen kan godt være lidt vanskelig at have med at gøre når det handler om beskyttelse mod fugt. Da kælderen i sagens natur befinder sig under jordens overflade kan såvel indtrængende væde fra omgivelserne som kondens opstået som følge af temperatur forskelle give anledning til fugt.

Føles kælderens ydervægge kolde og klamme ved berøring, og lugter der generelt jordslået og muggent i kælderen, er der en god sandsynlighed for at der er fugt i dine kælder rum. Denne fugt kan enten komme udefra som før beskrevet, eller som følge af at du har din vaskemaskine og tørretumbler stående i kælderen uden mulighed for tilstrækkelig udluftning.

Her er det vigtigt at du sikrer udluftningen, for eksempel ved hjælp af træk kanaler eller ved at indsætte spjæld i kælder vinduerne. Du skal samtidig sikre at dine afløb og kloakker er i stand til at håndtere belastningen ved at lede vand væk fra boligen.

Endelig skal du gå ydervægge og gulve igennem for revner og sprækker hvor igennem fugten kan trænge ind. Disse utætheder skal repareres – og her kan du med fordel lægge et nyt gulv, eventuelt med vådrums membran under. Hvis det kan lade sig gøre, kan det anbefales med gulvvarme som kan være med til at regulere luftens fugtighed.

Du kan læse mere om forebyggelse og bekæmpelse af fugt på husblog.dk.

More articles