Forebyg høreskader og høretab

04 april 2018 Astrid Pedersen
Forebyg høreskader og høretab

En god og sund hørelse er en væsentlig forudsætning for at kunne fungere i dagligdagen. Så længe vi er unge, og hørelsen fungerer perfekt, er det de færreste af os, der skænker den en tanke. Vi tager den gode hørelse for givet, indtil den en dag ikke længere er der – og så er det desværre for sent.

Beskyt din hørelse, mens du har den

Selv om vi lever i en meget visuelt orienteret verden, giver hørelsen den ekstra sanse-dimension, som vi dårligt kan undvære. Alligevel er vi utroligt dårlige til at beskytte hørelsen, på samme måde som vi beskytter synet. Om sommeren bærer vi solbriller for at undgå, at solens skarpe, ultraviolette stråler skal ødelægge øjnene. Og oplever vi, at synet svigter, går vi med det samme til øjenlægen. Helt anderledes forholder det sig med ørene. Vi opholder os gladelig i støjende miljøer, dagen lang, uden at tænke på, at dette kan slide hørelsen op.

Samtidig belaster vi hørelsen yderligere ved brug af hovedtelefoner, som ofte er skruet alt for højt op. Vi går til højlydte koncerter uden høreværn – og vi betragter det, at det hyler, ringer og suser for ørene i flere dage herefter som en naturlig ting. Dette skyldes, at vi sjældent er 100% opmærksom på, hvordan hørelsen fungerer. Når først et af de små fimrehår, som transporterer lyd fra det ydre til det indre øre, er dødt, vokser det ikke ud igen – og når tilstrækkeligt mange af de små hår har opgivet ævred, vil du for alvor begynde at opleve dit høretab.

Få testet din hørelse gratis hos Audika Herning

Hvis du gerne vil forebygge et høretab, eller har du mistanke om, at du allerede har mistet noget af din hørelse, er det en god idé at kontakte et hørecenter. Her kan du få råd og vejledning til, hvorledes du forebygger yderligere skader. Og hvis du har mistet så meget af din hørelse, at et høreapparat er på sin plads, kan du også få hjælp hertil. Læs mere om dit lokale hørecenter Herning på Audika.dk

Flere Nyheder